Sadržaji

U školi će biti zastupljeni sadržaji koji mogu zadovoljiti interese različitih profila polaznika. Ti će sadržaji prikazati najnovije načine i metode rada sa studentima informacijsko-komunikacijskog usmjerenja te će upoznati polaznike s najnovijim znanstvenim istraživanjima i rezultatima koji imaju utjecaj na digitalnu kulturu javne komunikacije. Sadržaji su utemeljeni na interdisciplinarnom pristupu istraživanja tema i dijalogu kao metodi poučavanja.


Predavanja

Na predavanjima će se govoriti među ostalim i o ovim temama:
* on-line novinarstvo i promjene koje su nastale u masovnim medijima pod utjecajem interneta, konvergenciji medija i novim platformama;
* digitalizaciji baštine i medijima kao dijelu hrvatske baštine;
* novi alati koje informacijska i tele tehnologija omogućuje novinarima, primjerice strojno prevođenje, pretraživanje i vrednovanje informacija, mobilno novinarstvo;
* uloga društvenih mreža u novinarstvu, ovisnosti o internetu, kulturološki aspekti i osviještenost za korištenje interneta, medijska pismenost u vremenu informacijske tehnologije.


Radionice

U radionicama će kroz praktičan rad usvajati različita znanja i vještine kao što su: strojno prevođenje - alat u suvremenom novinarstvu, obrada slike i zvuka za novu novinarsku praksu, viralno novinarstvo, mobilno novinarstvo, multimedijalna proizvodnja vijesti na radiju, tehnologija u suvremenom televizijskom novinarstvu, analiza on line društvenih mreža s Node XL.


Doktorski kolokvij

Za polaznike poslijediplomskog studija održat će se dva doktorska kolokvija na kojima će doktorandi polaznici ljetne škole, predstaviti i braniti svoje doktorske teze pred profesorima i polaznicima škole. Rasprava će biti usmjerena na provjeru teorijskih i metodoloških postavki njihova rada te će se istraživati mogući interdisciplinarni i multidisciplinarni dodiri s temama ljetne škole.


Okrugli stol

Za sve polaznike će se održati okrugli stol na kojem će uz polaznike škole i profesore, sudjelovati novinari i ugledni javni i kulturni radnici grada Zadra. U zajedničkoj raspravi analizirat će se suvremeni medijski trendovi i uloga novih medija i novih tehnologija u društvu, ekonomiji, politici i kulturi.


Posjet RTV Centru Zadar

Polaznici škole i profesori posjetit će najljepši i najsuvremeniji HRT-ov centar u Hrvatskoj RTV Centar Zadar koji djeluje na 570 četvornih metara i u kojem djeluje 55 radijskih i televizijskih novinara u nekoliko redakcija. Polaznici škole razgovarat će s novinarima i urednicima o mogućnostima i prednostima koje im nova tehnologija pruža u obavljanju svakodnevnog redakcijskog rada i izvještavanja s terena te o specifičnosti utjecaja informacijske tehnologije na novu organizaciju posla kojom su spojeni radio, televizija i web.


Intro