Ljetnu školu Informacijske tehnologije i mediji organiziraju:

Sveučilište u Zadru
- Odjel za turizam i komunikacijske znanosti

Hrvatski studiji - Sveučilište u Zagrebu
- Odjel za komunikologiju

Filozofski fakultet - Sveučilište u Zagrebu
- Odsjek za informacijske i komunikacijske znanostiOrganizacijski odbor:

Ljiljana Zekanović-Korona, doc.dr.sc.
Nada Zgrabljić Rotar, izv.prof.dr.sc.
Jadranka Lasić-Lazić, red.prof.dr.sc.
Vesna Kalajžić, doc.dr.sc.
Jurica Grzunov, mag.inf. et math.
UNIZD blank HR_Studiji FFZG